top of page

Rekrutacja zakończona

Z związku z dużym zainteresowaniem naszą szkoła, a także wysokim poziomem sportowym kandydatów, w nowym roku szkolnym 2022/23 postanowiliśmy utworzyć dwie klasy pierwsze. Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji otrzymali pozytywna ocenę, otrzymają szczegółowe informacje o przyjęciu do szkoły. Kandydaci, którzy w po przeprowadzonym procesie rekrutacji znaleźli się na liście rezerwowej w przypadku zwolnienia się jakichkolwiek miejsc zostaną poinformowani o możliwości dołączenia do naszej szkoły.

Commentaires


bottom of page