top of page

Rekrutacja - zmiana terminów

W związku ze zmianą terminu wydawania świadectw z wynikami egzaminów ósmoklasisty, uległy zmianie terminy w poszczególnych etapach rekrutacji. Prosimy wszystkich kandydatów do szkoły o zapoznanie się z nimi w zakładce Rekrutacja.Comments


bottom of page