top of page

Zaproszenie do udziału w programie "Chwytamy talenty"

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców „Przyjazna Szkoła” w partnerstwie z Sofia EuroInvest Magdalena Nowacka realizuje projekt „Chwytamy talenty! – program rozwoju uczniów z powiatu łęczyńskiego”.


Celem projektu jest wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań wśród 60 uczniów (38 kobiet i 22 mężczyzn) zamieszkujących wyłącznie na terenie powiatu łęczyńskiego i/lub uczęszczających do szkół podstawowych (40 uczniów), liceów (20 uczniów) na obszarze powiatu łęczyńskiego.


Program jest skierowany do uczniów, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno - ekonomicznej. Zajęcia realizowane będą poza edukacją formalną, tj. w weekendy oraz w godzinach popołudniowych i w salach dostosowanych do osób z niepełnosprawnością. Działania będą realizowane w okresie 01.09.2023r. – 31.07.2024r., a udział w nich jest bezpłatny.


Wsparcie dla uczniów z liceów ogólnokształcących będzie obejmowało:

- zajęcia grupowe z języka angielskiego;

- zajęcia indywidualne z języka angielskiego;

- zajęcia indywidualne z języka polskiego;

- zajęcia indywidualne z matematyki.


Efektem projektu będą rozwinięte umiejętności podstawowe:

1) rozumienia i tworzenia informacji np. zdolność identyfikowania, rozumienia, wyrażania, tworzenia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie, zdolność skutecznego komunikowania się i porozumiewania się z innymi osobami, we właściwy i kreatywny sposób;

2) wielojęzyczności: zdolność do prawidłowego i skutecznego korzystania z różnych języków w celu porozumiewania się;

3) matematyczne - zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji; zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia oraz prezentacji.


Biuro Projektu: Zofiówka 85, 21-010 Zofiówka

Biuro Partnera Projektu: ul. Długa 5/79, 20-346 Lublin, tel. 789 653 255

strona internetowa: www.finansujemyszkolenia.pl
Comments


bottom of page