top of page
REKRUTACJA 
FAQ: Welcome

Dołącz do nas!

1 KROK

Formularz elektroniczny

Do 30 maja wypełnij formularz elektroniczny dostępny w serwisie internetowym SMS-u

Przygotuj się do testów sprawności fizycznej, które odbędą się 1 czerwca 2023 r.

Dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli ww. terminie stawić się na testach, wyznaczony jest termin rezerwowy, na dzień 22 czerwca 2023 r.

Pamiętajcie, aby wziąć udział w testach, musicie posiadać:

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

  • Legitymację szkolną

  • Strój i obuwie sportowe

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z testów sprawności fizycznej przejdź do punktu nr. 4

2 KROK

Testy sprawnościowe

3 KROK

Uzupełnienie dokumentów

Po otrzymaniu pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej,

do 6 lipca 2023 r. uzupełnij podanie o przyjcie do szkoły poprzez dostarczenie skanu lub zdjęcia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty przez formularz otrzymany w adresie e-mail. 

4 KROK

Postępowanie rekrutacyjne

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o wynikach postępowania rekrutacyjnego zostanie przesłana na wskazany w procesie rekrutacji adres e-mail nie później niż 10 lipca 2023 r.

5 KROK

Decyzja o przyjęciu do szkoły

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Komisji rekrutacyjnej do 14 lipca 2023 r. potwierdź chęć przyjęcia do szkoły składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

UWAGA!
Naszej szkoły NIE znajdziecie na liście rekrutacji elektronicznej w systemie Vulcan.
Korzystamy z własnego systemu rekrutacji dostępnego pod przyciskiem "aplikuj"

Zasady rekrutacji

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
zobacz z czego się przygotować

Testy
bottom of page