top of page
REKRUTACJA 
FAQ: Welcome

Dołącz do nas!

Rekrutacja wystartowała 20 kwietnia 2024 ! 

1 KROK

Kwestionariusz osobowy

Wypełnij kwestionariusz online w serwisie rekrutacyjnym SMS-u

2 KROK

Podanie o przyjęcie do Liceum

Na podstawie podanych nam danych, przygotujemy dla Ciebie podanie o przyjęcie do Liceum, które Twój rodzic lub opiekun prawny podpisze elektronicznie

Przygotuj się do testów sprawności fizycznej, o terminie zostaniesz poinformowany.

Pamiętajcie, aby wziąć udział w testach, musicie posiadać:

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

  • Legitymację szkolną

  • Strój i obuwie sportowe

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z testów sprawności fizycznej przejdź do punktu nr. 4

3 KROK

Testy sprawnościowe

4 KROK

Uzupełnienie dokumentów

Uzupełnij podanie o przyjcie do szkoły poprzez dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, lub prześlij skan ww. dokumentów na adres e-mailowy: szkola@gornik.leczna.pl w tytule maila wpisując swoje imię i nazwisko z dopiskiem rekrutacja

5 KROK

Postępowanie rekrutacyjne

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o wynikach postępowania rekrutacyjnego zostanie przesłana na wskazany w procesie rekrutacji adres e-mail

6 KROK

Decyzja o przyjęciu do szkoły

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Komisji rekrutacyjnej potwierdź chęć przyjęcia do szkoły składając oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

UWAGA!
Naszej szkoły NIE znajdziecie na liście rekrutacji elektronicznej w systemie Vulcan.
Korzystamy z własnego systemu rekrutacji dostępnego pod przyciskiem "aplikuj"

Zasady rekrutacji

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
zobacz z czego się przygotować

Testy
bottom of page