top of page

PSYCHOLOG SPORTOWY

Szkoła mistrzostwa sportowego to zazwyczaj pierwszy poważny krok w kierunku profesjonalnego sportu. To miejsce, gdzie marzenia o „byciu mistrzem” nabierają wymiernego kształtu i zamieniają się w systematyczną i nierzadko wytężoną pracę – zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Taka szkoła to przedsionek do urzeczywistnienia tych marzeń, ale też miejsce, gdzie talent sportowy, ale i wytrwałość, konsekwencja w realizacji podejmowanych działań i tzw. odporność psychiczna mają wpływ na realizację wyznaczonych celów. Warto, by młody człowiek – wkraczając na tę nową drogę otrzymał takie wsparcie, które pozwoli mu nie tylko zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, ale także rozwijać swoje zdolności sportowe. 

Dlaczego sportowcy pracują z psychologiem sportowym? 

 • Chcą zdobyć wiedzę o swoich zdolnościach psychomotorycznych i umiejętnościach psychologicznych. Ten „punkt wyjścia” daje im wiedzę o własnych rezerwach i wskazuje kierunek działań. Trening psychologiczny (mentalny) to taki sam trening jak każdy inny – świadomy, celowy, zaplanowany. 

 • Chcą doskonalić swoje umiejętności psychologiczne i społeczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w sytuacji rywalizacji sportowej. 

 • Chcą dążyć do mistrzostwa, ale są świadomi, że sport to zarówno niepowodzenia, jak i sukcesy.

 • Chcą umieć panować nad swoimi emocjami, zarządzać nimi w sposób świadomy i kontrolowany.

 • Chcą przełożyć to, co robią podczas treningów na starty w zawodach.

 • Chcą być odporni psychicznie, ale wiedzą, że jest to proces, któremu należy poświęcić swoją uwagę i czas – są gotowi, by w codziennym sportowym wysiłku wytrwale dążyć do osiągnięcia tej umiejętności 

 • Chcą stawać się świadomymi zawodnikami – czyli znać swoje mocne i słabe strony, dążyć do ich rozwoju poprzez sumienną i wytrwałą pracę.

GAB_36612.jpg

Wspieramy uczniów SMS Górnika Łęczna

 

Trening mentalny, który pomoże zwiększyć efekty i radzić sobie z emocjami w sporcie

Marcin Kwiatkowski

Psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, właściciel firmy SPORT AND MINDS specjalizującej się w diagnozie, monitoringu i treningu psychomotorycznym. Współpracował z polskimi olimpijczykami w przygotowaniu do Igrzysk w Londynie, Rio de Janeiro i Tokyo. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu psychologii sportu i psychologii procesów poznawczych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Collegium Humanum. Opracował normy klasyfikacyjne czasów reakcji dla grupy sportowców nagroda roku „Sportu Wyczynowego”. Członek Prezydium oraz Komisji Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Agnieszka Kwiatkowska

Od wielu lat współpracuje ze sportowcami w zakresie treningu mentalnego - gry zespołowe (w tym zespoły piłkarskiej Ekstraklasy), sporty motorowe, sporty walki, lekkoatletyka, tenis, szermierka, pływanie, golf i in. Realizowała badania diagnostyczne z zakresu psychologii sportu w ramach programu „Piłkarski Diament” emitowanego na antenie Canal+ Sport i jego kolejnej edycji  w TVP Sport. Od ponad 10 lat zajmuje się edukacją dla sportu i wspieraniem rozwoju młodych zawodników w akademiach piłkarskich na terenie całej Polski i Szkołach Mistrzostwa Sportowego o profilach piłka nożna, koszykówka, pływanie. Specjalizuje się w treningu poznawczo-behawioralnym, technikach relaksacyjnych i treningu koncentracji uwagi.

Program Przygotowania Psychologicznego

dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna

obejmuje:

 1. Badania psychologiczne i psychomotoryczne zawodników uczestniczących w programie

 2. Przeprowadzenie treningu umiejętności psychologicznych dla zawodników

 3. Przeprowadzenie szkoleń warsztatowych dla trenerów i nauczycieli z zakresu psychologii sportu

 4. Opracowanie materiałów z zakresu psychologii sportu dla zawodników zawierających praktyczne ćwiczenia i wskazówki przydatne do bieżącej pracy treningowej. Materiały w formie elektronicznej, będą dostępne poprzez stronę internetową www.sportandminds.pl

 5. Konsultacje indywidualne dla zawodników wynikające z bieżących potrzeb treningowych i wyników badań

Obszary nad którymi pracujemy z uczniami:

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH

 • Techniki wzmacniające koncentrację i umiejętność skupienia uwagi

 • Techniki radzenia sobie ze stresem poprzez osiąganie stanu relaksacji - mobilizacji i gotowości (biofeedback, relaksacja, wizualizacja i in.)

 • Budowanie pewności siebie w oparciu o rozmowy wewnętrzne i pozytywne wyobrażenia

 • Ukierunkowanie na cel, zwiększające determinację i zaangażowanie

 • Budowanie i utrwalanie rutyny przedstartowej i startowej

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (DYNAMIKA ZESPOŁU)

 • Praca nad spójnością i maksymalizacją efektywności zespołu

 • Budowanie pozytywnej motywacji zespołu - warsztaty motywacyjne

 • Efektywna komunikacja w zespole - warsztaty komunikacyjne

 • Rozwiązywanie konfliktów

 • Rozwój umiejętności zawodników w zakresie efektywnej komunikacji na boisku

NAD JAKIMI UMIEJĘTNOŚCIAMI MOŻESZ PRACOWAĆ W RAMACH PROGRAMU PRZYGOTOWANIA PSYCHOLOGICZNEGO (KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW)?

 • Nad radzeniem sobie ze stresem pojawiającym się podczas meczu

 • Nad umiejętnością kontroli emocji w sytuacji rywalizacji sportowej

 • Nad umiejętnością koncentracji uwagi

 • Nad pewnością siebie

 • Nad poprawą czasu reakcji i innych parametrów psychomotorycznych

 • Nad umiejętnością zarządzania czasem

 • Nad umiejętnością łączenia aktywności zawodniczej z edukacją (kariera dwutorowa)

 • Nad technikami mentalnymi takimi jak pozytywna mowa wewnętrzna i wizualizacja

 • Nad technikami relaksacyjnymi

 • Nad utrzymaniem codziennej motywacji do treningu i wysiłku sportowego

bottom of page