top of page

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII

FAQ: Welcome
Zasady rekrutacji

Wewnątrzszkolny regulamin pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nauka zdalna

W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, bądź gdy klasa jest objęta kwarantanną, nauczanie odbywa się w formie on-line. Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy platformy:

  • Classroom, gdzie uczniowie mają przekazywane materiały dotyczące zajęć w formie dokumentacji elektronicznej. Każdy uczeń ma założony adres mailowy z domeną szkoły, poprzez który loguje się na platformę  więcej

  • Meet, umożliwiająca kontakt z uczniem „na żywo” przy pomocy zainstalowanej kamery i mikrofonu.
    Z platformy tej korzysta się również podczas prowadzenia zebrań/konsultacji z rodzicami  więcej

 

Rodzice, jak i uczniowie mają możliwość kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik lekcyjny.

bottom of page